Zalety leasingu samochodowego w Katowicach

Zalety leasingu samochodowego w Katowicach

 

Chociaż leasing samochodów kojarzy się głównie z firmami, to ta forma finansowania pojazdów dostępna jest również dla klientów indywidualnych – jest to tzw. leasing konsumencki. Warto sprawdzić jak działa leasing konsumencki w Katowicach, jakie są jego atuty i czy opłaca się z niego skorzystać. Czym więc jest leasing konsumencki i czy warto z niego skorzystać?

Na czym polega leasing konsumencki?

leasing samochodowy konsumencki katowiceZ formalnego punktu widzenia leasing to umowa cywilnoprawna, którą podpisują między sobą leasingodawca (finansujący) i leasingobiorca (korzystający, klient). Każda ze stron umowy ma swoje obowiązki i prawa – leasingodawca ma obowiązek udostępnić klientowi wskazany w umowie pojazd, z kolei klient co miesiąc przelewa leasingodawcy umówioną kwotę – ratę leasingową. Umowa leasingu ma elementy zarówno kredytu (miesięczne raty), jak i wynajmu (leasingodawca pozostaje właścicielem auta). Mimo że leasingobiorca może korzystać z udostępnionego mu pojazdu, to nie należy on do niego – właścicielem jest leasingodawca. To jedna z najważniejszych różnic między leasingiem a kredytem. Chociaż w umowie leasingu samochodu może znajdować się zapis o możliwości wykupu pojazdu przez klienta (i najczęściej tak jest),to ma on wybór – pod koniec umowy klient może zrezygnować z wykupu i zdecydować się na wymianę przedmiotu leasingu, czyli skorzystać z nowego pojazdu. W Polsce leasing samochodowy konsumencki katowice w kwestii pojazdów możliwy jest od 2011 r. – to wówczas w życie weszła ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych, która wprowadziła zmiany w innych ustawach. Mimo że od tego momentu minęło już kilka lat, to aktualnie w naszym kraju leasing konsumencki pojazdów cieszy się nieco mniejszą popularnością niż w krajach Europy Zachodniej. Aktualnie klienci indywidualni, którzy chcą wziąć samochód w leasing, mogą wybierać między leasingiem fabrycznym (oferowanym bezpośrednio przez producenta), a leasingiem proponowanym przez banki i firmy leasingowe. Druga grupa podmiotów pozwala sfinansować również pojazdy używane. Leasing często jest porównywany z kredytem, gdyż w ramach obu tych produktów klient może pozyskać samochód, płacąc za niego w ratach. Trzeba jednak pamiętać, że między leasingiem konsumenckim a kredytem jest sporo różnic.

Do najważniejszych zalet leasingu konsumenckiego można zaliczyć: uproszczone formalności. Większość firm leasingowych stosuje uproszczoną procedurę weryfikacji klienta. Ocena ryzyka odbywa się w oparciu o przekazane przez konsumenta informacje o dochodzie. Elastyczność w wyborze przedmiotu leasingu. Dla leasingu fabrycznego większość marek samochodowych proponuje co najmniej kilka modeli pojazdów, wśród których mogą wybierać konsumenci. Możliwość sfinansowania wielu usług w ramach raty. Najczęściej klientom proponowane jest pełne ubezpieczenie (wraz z Assistance),obsługa oponiarska, obsługa serwisowa i auto zastępcze.

 

Najnowsze komentarze