Zaawansowany system oddymiający do klatki schodowej

Zaawansowany system oddymiający do klatki schodowej

Grawitacyjne systemy oddymiania, służące do zabezpieczania klatek schodowych, dróg ewakuacyjnych i pomieszczeń o dużej przestrzeni są stosunkowo nowym, choć bardzo rozpowszechnionym zabezpieczeniem przeciwpożarowym. Mimo nazwy, nie używają one siły przyciągania do usuwania zadymienia z przestrzeni klatki schodowej, a oczyszczają wnętrze za pomocą różnicy temperatur pomiędzy powietrzem wewnątrz klatki, oraz na zewnątrz budynku.

Najnowocześniejsze systemy oddymiania

systemy oddymiania grawitacyjnegoW skład systemu grawitacyjnego wchodzą duże okna, lub świetliki, które umieszczane są na najwyższej kondygnacji klatki schodowej, a które otwierane są automatycznie w momencie ogłoszenia alarmu przeciwpożarowego. Owe okna i świetliki służą do usuwania zadymionego, gorącego powietrza w bezpieczny dla otoczenia sposób. Na najniższych kondygnacjach, natomiast, zamontowane są kanały powietrzne, przez które wtłaczane jest zimniejsze powietrze z zewnątrz budynku. Różnica temperatury powoduje skierowanie rozgrzanego powietrza i dymu ku górze, gdzie wypuszczane jest poza budynek przez otwarte okna przeciwpożarowe i świetliki. Ogromną zaletą takiego systemu oddymiania jest jego bezawaryjność. Systemy oddymiania grawitacyjnego bardzo często nie posiadają bowiem mechanizmów elektrycznych, i są na tyle proste, iż awarie są w nich niemal niespotykane. Częściowo zautomatyzowane warianty często łączone są z obiektowym systemem przeciwpożarowym, dzięki czemu uruchamiają się całkowicie samoczynnie, bez potrzeby obsługi przez fizycznego operatora. W niektórych obiektach montowane są wentylatory, wtłaczające powietrze znacznie szybciej niż typowe kanały wentylacyjne, aczkolwiek taki system wymaga stałego dostępu do źródła prądu, by funkcjonować skutecznie w przypadku wystąpienia pożaru mogącego uszkodzić ciąg elektryczny obiektu, dlatego są one głównie podłączone do awaryjnego źródła prądu, działającego niezależnie od głównej linii. Grawitacyjny system oddymiający jest znacznie łatwiejszy w montażu niż jakikolwiek system odciągowy starego typu.

Nie wymaga on bowiem połączenia z ciągiem wentylacyjnym obiektu, i nie potrzebuje zasilania, jeśli nie posiada elektrycznego systemu wtłaczania powietrza. Jest on więc bardzo rozpowszechniony w nowych budynkach wielokondygnacyjnych i biurowych, gdzie konstrukcja może utrudniać montaż bardziej konwencjonalnego systemu. Jest on również bardzo tanim zabezpieczeniem, gdyż nie wymaga ani dużego nakładu pracy, ani też obecności wielu urządzeń czy przeróbek konstrukcyjnych w trakcie jego montażu.

Najnowsze komentarze