Wieloaspektowe projekty biurowców

Wieloaspektowe projekty biurowców

 

W dobie rozwoju miast, napływania ludności pozamiejskiej do miast, malejącej przestrzeni dostępnej do zagospodarowania blisko szeroko pojętych centrum miast i dopracowywania przepisów prawa, ograniczających deweloperską samowolę, przeżywamy rozwój biur architektonicznych i projektowych w miastach o galopujących ambicjach biznesowych. Biznes szuka ambitnych rozwiązań czy to siłami swoimi, czy też deweloperskimi, które z kolei chętnie podejmują współpracę z biurami projektowymi i architektonicznymi.

Biurowce nowoczesne pod każdym względem

nowoczesne projekty biurowcówWspółczesny rozwój prawa budowlanego wymusza na deweloperach, biurach projektowych i biurach architektonicznych sprawne dostosowywania się do dynamicznie zmieniającego się prawa budowlanego. Biurowce, budowane są zazwyczaj w anturażu zaawansowanie rozwiniętej tkanki miejskiej, stąd wymogi prawa ograniczają samowolę deweloperską i wprowadzające ład do urbanistyki powierzchniowej dużych miast. Wychodząc naprzeciw potrzebom deweloperskim na rynku pojawia się dużo biur projektowych i architektonicznych specjalizujących się w projektowaniu biurowców, wysokościowców i wielkopowierzchniowych budynków o powierzchni przeznaczonej pod komercjalizację pod względem handlowym bądź biurowym. Każdy tego typu projekt musi przejść przez analiza projektową i adaptację terenową, która zweryfikuję możliwość postawienia danego budynku na danym terenie oraz warunki na jakich ten obiekt może powstać na danym terenie. Wybrane biura projektowe i architektoniczne oferują również pomoc przy znajdywaniu terenów które nadają się pod zabudowę o charakterze wysokościowym, jeżeli klient jest zainteresowany budową wieżowca o wysokości powyżej 55 m. Biura architektoniczne i projektowe działają również w sposób uniwersalny pod względem architektoniczny, projektując i analizując współgranie zaprojektowanego biurowca z tkanką miejską: funkcjonalność pod względem komunikacyjnym, bliskość usług wspierających pracę firm znajdujących się w biurowcach, dostępność usług o charakterze powszechnym. Projektowanie małych budynków biurowych uwzględnia wszystkie powyższe aspekty.

Znajomość danego rynku wymaga bycia wewnątrz danego rynku, zapoznanie się z jego specyfiką pod każdym względem. Dokonać mogą tego tylko podmioty przebywające i żyjące w danym organizmie. Stąd kolosalne zainteresowanie zagranicznych firm pomocą architektoniczną i projektową polskich biur, które oszczędzają czas i pieniądze potrzebne na stworzenie zespołów roboczych mających przyszykować grunt pod inwestycję o charakterze deweloperskim.

 

Najnowsze komentarze