W jaki celu wykonuje się hydrogeologiczne dokumentacje?

W jaki celu wykonuje się hydrogeologiczne dokumentacje?

Hydrogeologia jest nauką o wodach podziemnych i wszystkim, co z nią związane. Specjaliści z tej dziedziny zajmują się przeprowadzaniem szczegółowych badań gruntu, które pozwalają określić, jak wysokie jest nawodnienie ziemi, a także zajmują się wierceniem studni oraz sporządzaniem analiz ryzyka. Przygotowane przez nich dokumentacje przedstawiane są inwestorom lub samorządom, co ułatwia im podjęcie decyzji o dalszych działaniach związanych z budową lub modernizacją obiektów.

Czym jest hydrogeologiczna dokumentacja?

podwykonawcza hydrogeologicznaPlanując budowę domu, lokalu lub siedziby firmy należy wcześniej skorzystać z usług geologów – zazwyczaj architekci współpracują z nimi, aby oszacować koszta budowy budynku, ocenić ryzyko pracy oraz dobrać odpowiednie materiały. Grunty, które są nawodnione, wymagają zastosowania grubszych i trwalszych fundamentów, a także wzmocnienia całej dolnej struktury budynku – przekłada się to na koszta całej inwestycji. Dodatkowo, na placach o wysokim nawodnieniu terenu istnieje zagrożenie, że budynek może ulec z czasem uszkodzeniu i w niektórych przypadkach zalecane jest przerwanie budowy lub zgoda na jej rozpoczęcie nie zostanie wyrażona. Geolodzy, aby przeprowadzić badanie gruntu, pobierają próbki gleby, wykonują projekty robót i przeprowadzają wiercenia w glebie. Ostatecznie klientowi przesyłana jest podwykonawcza hydrogeologiczna dokumentacja, na której znajdują się informacje o jakości terenu. Opinie i ekspertyzy są niezbędne podczas tworzenia i wzmacniania wałów przeciwpowodziowych, a także podczas tworzenia otworów eksploatacyjnych i obserwacyjnych (studni i piezometrów). Na pomoc specjalistów mogą liczyć też osoby wykonujące przydomowe oczyszczalnie ścieków. Sporządzenie dokumentacji jest efektem całego, podstawowego badania gruntu, którego koszt może wynosić około 1000-1500 złotych. Cena świadczonych usług różni się w zależności od rodzaju inwestycji i przeprowadzanych prac.

Dokumentacja sporządzania przez geologów pozwala określić ryzyko powstania ewentualnych zagrożeń, a w konsekwencji zniszczeń wywołanych przez wysokie nawodnienie terenu. Proces przeprowadzania badań nie jest długi, a pozwala podjąć decyzję o ewentualnym wzmocnieniu fundamentów i całej dolnej konstrukcji budynku. W niektórych przypadkach przeprowadzenie badań i sporządzenie dokumentacji jest niezbędne. Z usług geologów będą musieli skorzystać inwestorzy, którzy będą ubiegać się o pozwolenie na budowę obiektu – dokumentacja wówczas stanowi dla organów administracyjnych podstawę do podjęcia decyzji.

Najnowsze komentarze