Toksyczne czy nie – folie pvc

Toksyczne czy nie – folie pvc

 

Polichlorek winylu (PCW) jest znanym i wszechstronnym materiałem termoplastycznym, z którego powszechnie produkuje się rury, a także materiałem montażowym stosowanym w mieszkalnych i komercyjnych instalacjach wodno-kanalizacyjnych. Z tego samego materiału tworzy się także folię pvc.

Czy folie pvc są toksyczne?

folie pvcPVC wytwarza się w dwóch ogólnych postaciach, pierwszej jako sztywny lub nie splastyfikowany polimer, a drugiej jako elastyczny plastik. Elastyczny, plastyfikowany lub zwykły PCV jest bardziej miękki i podatny na zginanie z powodu dodatku plastyfikatorów, takich jak ftalany. Elastyczne PCV jest powszechnie stosowane w budownictwie jako izolacja przewodów elektrycznych lub podłóg w domach, szpitalach, szkołach i innych obszarach, w których sterylne środowisko jest priorytetem, a w niektórych przypadkach jako zamiennik gumy. Sztywne PCV jest również używane w budownictwie. Rury z PVC są często określane przez ich „harmonogram”. Główne różnice między harmonogramami obejmują takie czynniki, jak grubość, współczynnik ciśnienia i kolor. Właściwości, dzięki którym polichlorek winylu zyskał popularność są łatwa dostępność i stosunkowo niska cena. Polichlorek winylu jest bardzo gęsty, a przez to bardzo twardy i odporny na odkształcenia uderzeniowe bardzo dobrze w stosunku do innych tworzyw sztucznych, a także ma bardzo dobrą wytrzymałość na rozciąganie. PVC jest bardzo odporny na chemikalia i alkalia. Główną wadą polichlorku winylu jest fakt, iż zawiera substancje chemiczne, które mogą mieć niekorzystne skutki dla zdrowia. Produkcja, spalanie lub składowanie PCW uwalnia dioksyny toksyczne dla ludzi. Uważa się, że ftalany, dioksyny i BPA są substancjami zaburzającymi gospodarkę hormonalną. Mimo to, cały czas powstają elementy z tego materiału. Plastyfikowane folie PCV wytwarza się przez walcowanie mieszaniny polichlorku winylu, plastyfikatorów, stabilizatorów i innych domieszek. Produkowane są przeźroczyste i kolorowe folie PVC-P o różnym stopniu twardości i szerokiej gamie struktur materiałowych. Materiał można sfinalizować poprzez laminowanie, drukowanie i spawanie HF.

Mimo toksycznych właściwości stopionego oraz palonego polichlorku winylu jest on stosowany powszechnie w wielu aplikacjach. Jego właściwości mechaniczne są pożądane przy produkcji wielu elementów i przedmiotów takich jak folie pvc. Należy jednak pamiętać o odpowiednim przechowywaniu oraz nie narażaniu na wysoką temperaturę- w trosce o własne zdrowie i otoczenia, a także zachowanie pierwotnego kształtu i funkcji materiału.

 

Najnowsze komentarze