Stosowanie tabliczek znamionowych

Stosowanie tabliczek znamionowych

Wymagania normatywne i prawne niejednokrotnie muszą być uwzględniane w procesie produkcji detalu bądź wyrobu. Istotnym wymogiem są względy bezpieczeństwa. Ważna kwestią jest też zapewnienie użytkownikowi możliwości jednoznacznej identyfikacji wyrobu, co nie jest przemilczane w normach i prawodawstwie. Wymóg stosowania tabliczek znamionowych to w dzisiejszych czasach bardzo powszechny obowiązek producenta.

Informacje na tabliczce znamionowej

tabliczka znamionowaMetalowa tabliczka znamionowa to wymóg normatywno-prawny, dotyczący szerokiej gamy wyrobów. Jest ona konieczna do dopuszczenia wyrobu do sprzedaży na danym rynku, którego norma dotyczy. Pozwala ona na jednoznaczne zidentyfikowanie sprzętu oraz jego właściwości fizycznych oraz użytkowych. Zawiera one szczegółowo określone przez normę informacje. Przede wszystkim jest to nazwa lub logotyp producenta. Ponadto znajduje się tam informacja o modelu i numerze seryjnym urządzenia. Pozostałe informacje zależą od rodzaju urządzenia i jego przeznaczenia. W przypadku silników elektrycznych na tabliczce znamionowej umieszcza się wartość mocy znamionowej, prędkości obrotowej, kierunku obrotów, rodzaju prądu zasilającego. Dla zaworów regulacyjnych, używanych w przemyśle ciepłowniczym i petrochemicznym podaje się parametry rurociągu z jakim zawór współpracuje, parametrach przepustowości oraz zakresach ciśnieniowych i temperaturowych pracy. Każde urządzenie ma swoje unikatowe parametry, które umieszcza się na tabliczce znamionowej. Sama tabliczka znamionowa to cienka blaszka, którą przymocowuje się do głównego korpusu lub obudowy urządzenia w widocznym miejscu za pomocą kleju lub niewielkich nitów. Jej stosowanie jest przydatne w kwestii reklamacji. Pomaga to producentowi na szybkie zorientowanie się co do konstrukcji urządzenia, jego wieku, a nawet dzięki numerom seryjnym pozwala określić dostawcę surowców, osobę wytwarzającą poszczególne części a także osoby montujące i sprawdzające wyrób przed sprzedażą. Tabliczki znamionowe wykonuje się jedną z dostępnych metod opracowywania tabliczek metalowych. Te metody to nadrukowanie treści, podobnie jak w przypadku drukarki komputerowej, wygrawerowanie treści, polegające na mechanicznym usunięciu odpowiednich części warstwy wierzchniej materiału oraz analogiczna metoda laserowa.

Stosowanie tabliczki znamionowej zabezpiecza wszystkie byty rynku. Dla kupującego jest metodą identyfikacji, uruchomienia oraz użytkowania urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem, producentowi pomaga dotrzeć do początków i wytwarzania konkretnego urządzenia posiadanego przez klienta, a stronie prawodawczej umożliwia kontrolowanie newralgicznych kwestii między innymi bezpieczeństwa i praworządności.

Najnowsze komentarze