Rzeczoznawca i jego rola

Rzeczoznawca i jego rola

Na rynku panuje obecnie zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju nieruchomości zarówno do użytku prywatnego jak i również hale przemysłowe czy galerie handlowe. Każdy z tych obiektów musi być wyposażony w podstawowe instalacje bytowe takie jak chociażby: wentylacja, elektryka, ogrzewanie, kanalizacja czy wodociągi. Niemniej jednak w niektórych przypadkach zachodzi potrzeba stosowania dodatkowych rozwiązań i systemów co często wynika z aktualnych uwarunkowań prawnych.

Kto może zostać rzeczoznawcą?

rzeczoznawcy ds ppożDotyczy to w szczególności obiektów użyteczności publicznej oraz takich, gdzie w tym samym czasie może przebywać wiele osób. W takim przypadku koniecznym jest takie zaprojektowanie budynku żeby spełniał on wymogi bezpieczeństwa pożarowego. W celu dostosowania obiektu do aktualnych przepisów prawnych możliwym jest bowiem wykonanie biernych oraz czynnych zabezpieczeń. Do tych pierwszych należeć mogą na przykład przegrody ogniowe czy odpowiednia konstrukcja przepustów. Do aktywnych zabezpieczeń można zaliczyć wszelkiego rodzaju urządzenia wchodzące w skład systemów sygnalizacji pożaru takie jak: centrale, ostrzegacze, czujki, sygnalizatory, klapy oddymiające, puszki instalacyjne, bramy ppoż oraz inne. W celu zweryfikowania czy wszystkie elementy są poprawnie podłączone oraz wykonane zgodnie z bieżącymi przepisami warto skorzystać z porady rzeczoznawcy ds ppoż. Podczas kontroli takiej osoby warto przeprowadzić próbę działania wszystkich systemów tak żeby możliwym była ocena przydatności ich stosowania w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego. Przed odbiorem instalacji warto również sprawdzić kompletność dokumentacji projektowej oraz wykonawczej. Do odbioru budynku przez przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej należy również sporządzić instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, która może zostać zweryfikowana z rzeczoznawcą. Warto wspomnieć, że osoba chcąca zostać rzeczoznawcą do spraw instalacji przeciwpożarowych musi spełnić wymagania zawarte w odpowiednich aktach prawnych. Wymogi można bardzo szybko sprawdzić z wykorzystaniem wyszukiwarki internetowej.

Przede wszystkim musi posiadać bardzo szeroką i gruntowną wiedzę z tej dziedziny oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Jest to funkcja bardzo odpowiedzialna, która wymaga połączenia wielu umiejętności oraz bardzo dobrej znajomości wszelkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków. Jak widać ochrona zdrowia i życia ludzkiego jest bardzo ważnym czynnikiem, który wymusza na projektantach odpowiednie działania. Oprócz tego każdy budynek musi być skonstruowany tak żeby zapewnić spełnienie odpowiednich wymogów prawnych.

Najnowsze komentarze