Nowoczesne urządzenia parkingowe

Nowoczesne urządzenia parkingowe

Obecnie niemal każdy duży parking posiada systemy umożliwiające sprawne pobranie biletu, uiszczenie opłaty, a nawet takie, które pozwalają na bieżące monitorowanie liczby samochodów oraz zajętych miejsc. Ułatwia to użytkowanie takich przestrzeni oraz nie wymaga dodatkowej obsługi. Sprawdza się więc idealnie zarówno w przypadku konstrukcji wielopoziomowych, jak i otwartych placów. Na rynku dostępne są urządzenia skierowane do właścicieli parkingów, które pozwalają na dostosowanie działania zgodnie z ich potrzebami oraz wymaganiami klientów.

Rodzaje urządzeń parkingowych

systemy parkingoweW zależności od rodzaju parkingu, a także miejsca, w którym się znajduje, sposób korzystania z niego może się różnić. W niewielkich miejscowościach lub w okolicy sezonowych atrakcji nadal znaleźć można place, w których poboru biletu, jak również opłaty dokonuje się u osoby dozorującej. Jednak w przypadku dużych miast system taki jest nieefektywny ze względu na dużą liczbę samochodów korzystających z miejsc codziennie. Dlatego też zarówno na parkingach podziemnych, jak i miejskich placach znaleźć można nowoczesne systemy parkingowe umożliwiające szybką obsługę i opłatę postoju użytkownikom, bez konieczności zwracania się do osób trzecich. Prywatne założenia posiadają automaty biletowe połączone z blokadami wjazdu. Jeżeli miejsc jest bardzo dużo, dodatkowo montuje się ekran kontrolny wyświetlający liczbę wolnych miejsc i ich położenie. Uregulowanie należności odbywa się w takich przypadkach w automatach, które przyjmują różne formy płatności. Te natomiast mogą mieć wbudowany interkom, który w razie problemów, połączy użytkownika z osobą odpowiedzialną za nadzór nad parkingiem. Same systemy zabezpieczania wjazdu i wyjazdu mogą przybierać różne formy. Najczęstszą z nich jest szlaban, jednak w wielu miejscach sięga się również po wysuwające się automatyczne słupki. Ma to miejsce najczęściej w przypadku miast ze strefą wykluczoną z ruchu, do której dostęp posiadają jedynie kierowcy z zezwoleniem. Zapobiegają więc jednocześnie łamaniu przepisów i ułatwiają poruszanie się po mieście osobom z nim niezaznajomionym.

Nowoczesne parkingi wyposażone są w wiele systemów umożliwiających bezobsługowe wydawanie biletów oraz pobieranie opłat od kierowców. Połączone są one z instalacjami blokującymi wjazd lub wyjazd, a także urządzeniami monitorującymi liczbę wolnych miejsc parkingowych. Znacząco ułatwiają one zadanie osobom dozorującym, są przy tym bardzo wygodne w obsłudze. Oferują również wiele możliwości regulowania opłat. Wśród systemów blokad wyróżnić można także zróżnicowane urządzenia o wyjątkowo skutecznym działaniu.

Najnowsze komentarze