Metody osuszania i odgrzybiania budynków

Metody osuszania i odgrzybiania budynków

Niestety grzyby mają znaczną tolerancję temperaturową, przez co mogą rozwijać się w każdym z pomieszczeń w domu. Tyczy się to więc zarówno wnętrz zimnych, takich jak piwnice i garaże, jak również bardzo ciepłych, jak na przykład łazienki. Jednakże do rozwoju grzyba w każdym wypadku niezbędna jest zwiększona wilgotność. O ile normalna jest wilgotność na poziomie od 30% do ponad 60%, to do rozwoju grzybni konieczna jest na poziomie co najmniej 80% i to utrzymująca się przez kilka dni. Wzrost wilgotności na kilka godzin nie jest groźny.

Decydujemy się na osuszenie i odgrzybienie

osuszanie i odgrzybianie budynków warszawaPrzemarzanie, to miejscowy spadek temperatury na poszczególnych fragmentach przegród, któremu często towarzyszy wykraplanie się wilgoci oraz lokalny wzrost poziomu wilgotności. Tyczy się to wilgotności nie tyle powietrza, co samego muru. Korzystnym wyborem jest osuszanie i odgrzybianie budynków warszawa. Aby zrozumieć te zjawiska, konieczna jest znajomość pojęcia wilgotności względnej. Powietrze bowiem może wchłonąć ograniczoną ilość pary wodnej. Jest ona większa, im wyższa jest jego temperatura. Maksymalny poziom dla powietrza o określonej temperaturze wynosi sto procent wilgotności względnej. Jeżeli pary wodnej będzie więcej, to zacznie się ona skraplać. Ma to miejsce w przypadkach, kiedy do powietrza wciąż trafia para, na przykład z kąpieli. Drugą możliwością jest ochłodzenie nasyconego parą wodną powietrza, co ma miejsce na zimnych szybach okiennych. W celu usuwania nadmiaru wilgoci niezbędna jest odpowiednia wentylacja, natomiast wykraplanie na zimnych elementach występuje w miejscy mostków termicznych oraz w środku przegród zewnętrznych. Mostki ciepła są to miejsca o szczególnie dużym poziomie ucieczki ciepła i występują między innymi tam, gdzie izolacja cieplna została wykonana wadliwie. Jeśli jest to możliwe, warto poprawić izolację cieplną, choć może być to trudne. Doraźnie skutki przemarzania można zmniejszać poprzez podniesienie temperatury w pomieszczeniach oraz utrzymywanie niskiej wilgotności powietrza wewnętrznego.

W domach, w których wyeliminowano przyczynę wtórnego i eksploatacyjnego zawilgocenia, często stosuje się osuszacze, które pozwalają na szybsze przywrócenie pomieszczeń do normalnego użytkowania. Rozwiązanie to jest znacznie skuteczniejsze i o wiele mniej energochłonne, aniżeli tradycyjne grzanie oraz wietrzenie. Dodatkowo proces odgrzybiania lepiej powietrzyć fachowcom, który nie mają trudności ze zidentyfikowaniem konkretnego gatunku grzybów, a co za tym idzie także zastosowanej metody i środków chemicznych.

Najnowsze komentarze