Klasyfikacje odpadów niebezpiecznych

Klasyfikacje odpadów niebezpiecznych

 

Jeśli chodzi o utylizację i zarządzanie odpadami niebezpiecznymi, niezbędna jest wiedza na temat odpadów wytwarzanych przez organizację. Niebezpieczne odpady są ściśle regulowane i dlatego nie można ich po prostu wyrzucać wraz z codziennymi śmieciami. Aby dowiedzieć się, czy Twoja organizacja zajmuje się odpadami niebezpiecznymi, pierwszym krokiem jest ocena ich właściwości.

Istnieje kilka kryteriów klasyfikacji odpadów niebezpiecznych

szkodliwe odpady niebezpieczne - kodyPodczas klasyfikowania odpadów niebezpiecznych dzieli się je na cztery cechy: łatwopalność czyli coś łatwopalnego korozyjność czyli coś, co może rdzewieć lub ulec rozkładowi reaktywność czyli coś wybuchowego toksyczność czyli coś trującego Każda z tych kategorii wysokiego poziomu ma swoją własną charakterystykę, która dodatkowo pomaga generatorowi zdefiniować, co masz do czynienia. Istnieją trzy rodzaje form zapalnych: Ciecze o temperaturze zapłonu – najniższej temperaturze, w której zapalają się opary nad odpadami – wynoszącej 60 stopni Celsjusza lub 140 stopni Fahrenheita. Przykłady obejmują alkohol, benzynę i aceton. Ciała stałe, które spontanicznie się palą. Utleniacze i sprężone gazy. Korozyjność Substancje żrące, takie jak kwas chlorowodorowy, kwas azotowy i kwas siarkowy, mają zdolność zjadania przez pojemniki, powodując wyciek szkodliwych materiałów. Substancja żrąca to każda ciecz o pH mniejszym lub równym 2 lub większym lub równym 12,5 lub mającym zdolność do korozji stali. Typowe przykłady środków żrących to kwas akumulatorowy i odrdzewiacze. Biorąc pod uwagę ich niestabilność, odpady reaktywne mogą być bardzo niebezpieczne. EPA uznaje, że istnieje zbyt wiele warunków i sytuacji, aby zidentyfikować wszystkie rodzaje materiałów reaktywnych jako szkodliwe odpady niebezpieczne – kody ich mogą się od siebie różnić Używają jednak następujących wskazówek: materiał jest niestabilny i rutynowo doświadcza gwałtownych zmian bez detonacji, istnieje możliwość wybuchowej mieszaniny lub gwałtownej reakcji w połączeniu z wodą, lub toksyczne gazy są uwalniane po zmieszaniu z wodą. Trujące materiały stanowią zagrożenie dla naszych wód gruntowych, co może mieć długofalowe skutki dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

Toksyczne odpady różnią się od pierwszych trzech charakterystycznych grup, które zdaniem EPA zawierają bezpośrednie zagrożenia z pierwszej ręki. Na liście cech toksyczności znajduje się 60 zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia te są identyfikowane wyłącznie za pomocą metody testowej zwanej procedurą wymywania charakterystyczną dla toksyczności lub TCLP.

 

Najnowsze komentarze