Jak działają oczyszczalnie przepływowe?

Jak działają oczyszczalnie przepływowe?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są to urządzenia, które mają za zadanie neutralizowanie ścieków powstających w domu, gospodarstwach albo w hotelach. Na etapie budowy domu warto wiedzieć, czy będzie możliwość podłączenia się do istniejącej sieci, czy zamiast tego konieczne będzie zajęcie się ściekami w inny sposób. O tym, czy ścieki uda się bez problemu odprowadzić do gruntu decydują szczegółowe przepisy. Określają one, jakie warunki należy sprawdzić w przypadku wyprowadzania ścieków do wód albo do ziemi.

Działanie nowoczesnych oczyszczalni przepływowych

nowoczesna oczyszczalnia przepływowaNeutralizacja ścieków w przydomowych oczyszczalniach odbywa się w efekcie filtracji ścieków, a także rozdzielania ich na osad oraz wodę. Osad jest wywożony przy zastosowaniu specjalnych beczkowozów oraz neutralizowany, natomiast powstała w wyniku filtracji woda może być odprowadzana do rowów melioracyjnych czy gruntu. Taka woda, ze względu na stopień czystości nie powinna być stosowana do picia, jednak znajdzie zastosowanie w gospodarstwie. Mnogość występujących technologii oczyszczania ścieków sprawia, że klienci często gubią się i nie mają świadomości, co może być dla nich najlepsze. Korzystnym wyborem będzie nowoczesna oczyszczalnia przepływowa. W przypadku modeli z osadem czynnym niskoobciążonym, który jest wspomagany złożem biologicznym, można liczyć na połączenie technik osadu czynnego oraz złóż biologicznych. Osad czynny w przypadku przydomowej oczyszczalni gwarantuje wysoki poziom redukcji zanieczyszczeń, natomiast błona biologiczna znajdująca się na złożu zapewnia stabilną pracę, również w przypadku nierównomiernych dopływów ścieków albo chwilowych braków dostarczania surowych ścieków. Równocześnie zastosowanie obu tych technologii pozwala na wyeliminowanie ich słabych punktów, a także uzyskiwanie najwyższego poziomu oczyszczania ścieków. Nowoczesne urządzenia są zaprojektowane w taki sposób, aby użytkownicy musieli jak najmniej ingerować w ich funkcjonowanie, co jest bardzo korzystne.

Niektóre modele oczyszczalni przepływowych składają się z dwóch komór, w tym wewnętrznej do napowietrzania i zewnętrznej, która pełni rolę osadnika wtórnego. Ścieki w takich przypadkach wypływają do komory wewnętrznej, w której są napowietrzane przy pomocy specjalnej dmuchawy. Powietrze w takim wypadku spełnia podwójną funkcję, czyli dostarcza tlen mikroorganizmom umożliwiając ich namnażanie i jednocześnie unoszące się do góry pęcherzyki powietrza powodują mieszanie ścieków. To w komorze napowietrzania następuje oczyszczanie ścieków.

Najnowsze komentarze