Fachowy montaż nowoczesnej kamery

Fachowy montaż nowoczesnej kamery

Stary system monitorowania na obiekcie przez nas ochranianym nie należał do najnowocześniejszych i najlepszych, a wręcz przeciwnie, jego jedyną zaletą była jego obecność. Był on zakładany przez techników obiektowych, dlatego zdarzało się iż pracował bardzo chaotycznie, i często ulegał awariom. Wymiana systemu została więc przez nas przyjęta z dużym entuzjazmem, z racji iż na obiekcie miał być założony najnowocześniejszy system monitorowania internetowego.

Instalacja nowoczesnego systemu monitorowania wizyjnego

montaż kamer ipPrzede wszystkim, nowy system miał być wariantem internetowym, obsługiwanym głównie przez operatorów firmowej stacji monitorowania, aczkolwiek my również mieliśmy dostęp do widoku z kamer, jako stacjonarna ochrona obiektu. Tym razem, montaż kamer IP miała przeprowadzić doświadczona załoga instalatorów sprzętu elektrycznego, która zajmowała się również systemami bezpieczeństwa. To również była bardzo dobra informacja, gdyż system postawiony przez fachową załogę działał z optymalną szybkością, nie ulegał awariom często, i mógł być rozbudowywany o wiele łatwiej niż systemy budowane amatorsko, które najczęściej nie spełniały swojego zadania niemal w ogóle. Dla ułatwienia montażu i jego przyśpieszenia zdecydowaliśmy iż prace będą wykonywane po zamknięciu obiektu dla klientów. W ten sposób instalatorzy mogli wykonywać swoje zadania spokojnie, bez obecności osób trzecich, mogących zakłócać prace i utrudniać poruszanie się po terenie obiektu. W podobny sposób ułatwiona była konfiguracja urządzeń, którą przeprowadziliśmy wspólnie z operatorami. Kamery ustawione zostały tak by były łatwiejsze w obsłudze dla operatorów, oraz by każde urządzenie było ulokowane w miejscu w którym ma największe pole widzenia na punkty najbardziej wrażliwe na terenie obiektu. Montaż został przeprowadzony bardzo fachowo, a w trakcie jego przeprowadzania kilkakrotnie należało zmienić plan monitorowania, gdyż kamery nie mogły być umieszczone wedle starego planu tak by działały optymalnie.

Oczywiście, po zakończeniu instalacji kamer przeprowadzono również pełną konfigurację i przeprogramowanie urządzeń wedle specyfikacji operatorów stacji monitorowania oraz naszych własnych, a następnie wykonano testy by wykryć wszelkie nieprawidłowości, wady instalacyjne czy fabryczne urządzeń, lub jakiekolwiek błędy, które należało poprawić przed oddaniem systemu do użytku. Okazało się iż takich błędów znaleziono bardzo niewiele, a wszystkie były spowodowane limitacją sprzętową niż faktycznymi niedociągnięciami.

Najnowsze komentarze